Giannis Georgiou Giannis Georgiou Cinematographer
Utopia

Utopia

Utopia

Shooting Leon of Athens music video
Written by Efthimis Fillipou, directed by Gregoris Rentis.